Onafhankelijk hypotheekadvies in Eindhoven

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening is afgelopen? Kom te weten wat de voordelen van hypotheekadviseur Korting Maas zijn.

Waarom hypotheekadvies bij Korting Maas?

 • Wij zijn Erkend Hypotheekadviseur

 • U betaalt pas wanneer u een hypotheek daadwerkelijk afsluit (no-cure-no-pay principe)

 • Transparante kosten en duidelijke uitleg

 • Objectieve vergelijking van rente en voorwaarden van de vele hypotheken op de Nederlandse markt

 • Verschillende oplossingen voor Starters en Doorstromers met aantrekkelijke kortingen

 • Volledig onafhankelijk en provisievrij

Tarieven

Hypotheek

 • Kennismaking

  gratis

 • Inventarisatie

  € 2.750

 • Analyse

 • Advies

 • Bemiddeling

 • Nazorg

Gerelateerde producten

 • Hypotheekcheck

  gratis

 • Verhoging bestaande hypotheek

  € 1500

 • Ontslag uit hoofdelijk schuldenaarschap bij (echt)scheiding

  € 1500

 • Overbruggingshypotheek huidige woning

  € 225

 • Aanpassing(en) hypotheek gedurende looptijd

  € 375

Toeslagen

 • Zelfstandigen

  € 750

 • Explain

  € 450

 • Bankgarantie

  € 25

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Maak direct een afspraak

Stappenplan

Stap 1: Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

 

We beginnen met uw persoonlijke situatie, want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
 • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
 • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Stap 2: Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

 

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

 

Stap 3: Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

 

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

 

Stap 4: Contract

Heeft u gekozen? 

 

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

 

Stap 5: Onderhoud

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

 

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product. 

 

Regelmatig vergelijken wij of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die (mogelijk) beter bij uw financiële situatie passen. Daarnaast kunnen wij, naast onze wettelijke verplichtingen, onderstaande activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract:

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.